محمد محمدی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09123964505

 mohamad.4505@yahoo.com

 m.mohamadi1357

 

 فیلموگرافی

 

  نام اثر کارگردان سمت سال تولید
  پایان خدمت   طراح صحنه / طراح لباس 1392
  آپاندیس   طراح صحنه / طراح لباس 1394
  برنده ها   طراح صحنه / طراح لباس 1397
  مجوز خروج   طراح لباس 1399
  برای مرجان   طراح صحنه / طراح لباس 1399
  هدیه   طراح صحنه / طراح لباس 1398
  بازی های مردانه   طراح صحنه / طراح لباس 1397
  رویای تلخ   طراح صحنه / طراح لباس 1397
  قدم خیر   طراح صحنه / طراح لباس 1395
  حقیقت یاب   طراح صحنه / طراح لباس 1393
  تنوری ها   طراح صحنه / طراح لباس 1390
  نخل های سربی    طراح صحنه / طراح لباس 1391
  عبارت ساده    طراح صحنه / طراح لباس 1390
  چشم های نامحسوس   طراح صحنه / طراح لباس 1388
سینما پلاگ   طراح صحنه / طراح لباس 1391
  پرستار نیمه شب   طراح صحنه / طراح لباس 1382
  مادرم باش   طراح صحنه / طراح لباس 1386
  در همین حوالی   طراح صحنه / طراح لباس 1390
  رد پا در بزرگراه   طراح صحنه / طراح لباس 1388
  شوق جوانی   طراح صحنه / طراح لباس 1389
  رسانه ای پشت درهای بسته   طراح صحنه / طراح لباس 1388
  پشت دروازه تاریخ   طراح صحنه / طراح لباس 1386
 
  نام اثر کارگردان سمت سال تولید
  تله فیلم جام های خالی   طراح صحنه / طراح لباس 1383
  سریال گلریزان   طراح صحنه / طراح لباس 1385
تلویزیون سریال یلدا   طراح صحنه / طراح لباس 1387
  تله فیلم روز از نو   طراح صحنه / طراح لباس 1388
  سریال هفت   طراح صحنه / طراح لباس 1399