انجمن صنفی طراحان فیلم سینمای ایران

IRANIAN FILM DESIGNERS GUILD

اخبار و اطلاعات

اعضای انجمن

کیوان ذوالفقاری
نگار نعمتی
بهزاد جعفری طادی
محسن نصرالهی
تهمینه میرمیرانی
داریوش پیرو
الهام معین
شیده محمودزاده
مهدی دیلمی
فرحناز نادری
ثنا نوروزبیگی

پژوهش