آلما گشتاسب


طراح لباس

متولد شهریور 1364

فارغ التحصیل کارشناسی طراحی صحنه و کارشناسی ارشد کارگردانی

شروع فعالیت از سال 1389

 

 

 

 

 

 

 09370149007

 alma.goshtasb@gmail.com


آماده به کار