آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی – نوبت اول انجمن صنفی کارگری طراحان فیلم – استان تهران


آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی – نوبت اول انجمن صنفی کارگری طراحان فیلم – استان تهران

از کلیه اعضای محترم انجمن صنفی مذکور دعوت می شود که در تاریخ دوشنبه 1402/02/18 ساعت 11 صبح

در محل خانه سینما برگزار می گردد حضور بهم رسانید.

 

       دستور جلسه:

گزارش عملکرد هیئت مدیره
گزارش عملکرد خزانه دار
گزارش عملکرد بازرس
تصمیم گیری در خصوص هر آنچه در صلاحیت مجمع عمومی باشد
برگزاری انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس

 

                                                                      هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری طراحان فیلم استان تهران


برای ارسال نظر لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری