معرفی کتاب طراحی فیلم


معرفی کتاب طراحی فیلم


طراحی فیلم نوشته ایرج رامین فر/ انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، سال ۱۳۷۹
استاد ایرج رامین فر در 6 فصل  کتاب حاضر به معرفی طراح صحنه و شرح وظایف او در دپارتمان هنری و ارتباط طراحی با معماری میپردازد سپس با نگاهی به طراحی صحنه در سینمای ایران، و بیان نقطه نظرهایی در باره طراحی در گفتگویی به شرح تجربه ها و دستاوردهای خود، در کسوت طراحی صحنه می پردازد.
استاد مرتضی ممیز در مقدمه این کتاب در اهمیت طراحی صحنه اینگونه می نویسد: طراحی صحنه نقش اصلی را در هنرهای نمایشی دارد، زیرا که مجسم کننده واقعی فضای دراماتیک داستان است. زمینه ساز، بستر و جلوه دهنده بازی هنرپیشه است؛ محیط و چارچوب مناسب و دلخواه ذهنیات کارگردان است؛ به وجود آورنده بهترین امکانات برای فیلمبرداری است و بالاخره بدون آن که تماشاگر تلاشی بکند او را بلا فاصله در ارتباط مطلوب با موضوع و فضای نمایش قرار می دهد. طراحی صحنه یکی از بهترین حرفه هاست.