آزاده میرزا قوام


طراح صحنه / طراح لباس

شروع فعالیت از سال 1387.

 

 

 

 

 

 

 

 

 09123444871

 saeid-b2003@yahoo.com

 azadeh_ghavam20


آماده به کار

 

 فیلموگرافی

 

  نام اثر کارگردان سمت سال تولید
  دریاچه ماهی   طراح لباس 1395
  رگ خواب    طراح لباس 1394
  هفت معکوس   طراح لباس 1394
  هدیه    طراح لباس 1393
  پری سا   طراح لباس 1396
  سامورایی در برلین   طراح لباس 1398
  آینده   طراح لباس 1397
  زنبور کارگر   طراح لباس 1398
سینما میجر   طراح لباس 1398
  شبگرد   طراح لباس 1400
  حبیب آقا   طراح لباس 1393
  عشق و جنون   طراح لباس 1387
  صفر   طراح لباس 1393
  فیلم کوتاه نیلوفر   طراح لباس 1398
  فیلم کوتاه سمعک   طراح لباس 1397
 
  نام اثر کارگردان سمت سال تولید
  گشت ویژه   طراح لباس 1398
تلویزیون زمین گرم    طراح لباس 1399
  زیرخاکی 2    طراح لباس 1399
  هفت سین   طراح لباس 1391
  تله فیلم مردان نمکی   طراح لباس 1390
  پاپوش    طراح لباس 1390
  سوختن   طراح لباس 1395
 

 افتخارات

 

سال جایزه بخش فیلم نامزد شده نتیجه
1395 جشن انجمن منتقدان طراحی لباس رگ خواب نامزد شده