اساسنامه

به نام خدا

«اساسنامه انجمن صنفی کارگری طراحان فیلم- سینما استان تهران»

فصل یکم- کلیات

ماده1- نام، تعریف، حوزه فعالیت، مدت فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن:

1-1- نام: انجمن صنفی کارگری طراحان فیلم که در این اساسنامه به اختصار «انجمن» نامیده می‌شود.

1-2- تعریف: انجمن، تشکل صنفی طراحان فیلم، شامل طراحان صحنه و طراحان لباس است که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی و علمی اعضاء تشکیل می‌گردد.

1-3- حوزه فعالیت: حوزه فعالیت انجمن، حوزه جغرافیایی استان تهران است.

1-4-  مدت فعالیت: از تاریخ تشکیل انجمن به مدت نامحدود است.

1-5- اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی انجمن: ایران، تهران، خیابان بهار، کوچه سمنان، شماره 29 است.

تبصره: هیأت مدیره انجمن می‌تواند هر زمان که ایجاب کند، اقامتگاه رسمی انجمن را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان به اعضا و به طور کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد.

ماده 2- هدف

در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و کانون‌های مرتبط و به منظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء که خود متضمن حفظ منافع جامعه سینمایی نیز باشد، این انجمن تشکیل می‌شود.

ماده 3- وظایف انجمن

3-1- تلاش برای امنیت شغلی و حرفه‌ای اعضاء

3-2- تلاش برای برخورداری اعضاء از امکانات رفاهی مناسب مانند خدمات تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نظایر آن.

3-3- ایجاد تعاونی‌های مصرف، مسکن، صندوق‌های حمایتی و نظایر آن

3-4- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست‌های قانونی اعضاء از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن

3-5- جمع‌آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت‌های انجمن

3-6- همکاری در جهت تاسیس، تقویت و گسترش شرکت‌های تعاونی مرتبط با انجمن به منظور برخورداری اعضاء از تسهیلات بیشتر

3-7- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضاء از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان‌های دولتی و عمومی

3-8- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول به نام و به حساب انجمن، مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

3-9- شرکت در مذاکرات حرفه‌ای با سایر سازمان‌های مرتبط مشمول قانون و انعقاد پیمان‌های دسته جمعی با سازمان‌های کارگری و کارفرمایی.

3-10- پیوستن به انجمن‌های صنفی مرتبط، جهت تشکیل کانون و یا همکاری با موسسات فرهنگی مرتبط

3-11-  همکاری با سایر انجمن‌های صنفی مرتبط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن قرار داده شده یا خواهد شد.

3-12- تنظیم مقررات مربوط به حرفه طراحی فیلم به منظور حفظ و اعتلای کمی و کیفی آن در زمینه‌های گوناگون.

3-13- تلاش برای آموزش حرفه‌ای، فرهنگی و اجتماعی اعضاء به منظور ارتقاء سطح مهارت و آگاهی لازم در شناخت و تامین حقوق اعضاء.

3-14- تعریف حرفه طراحی فیلم و تشریح و تفسیر وظایف اعضاء انجمن در روند تولید فیلم.

3-15- داوری در کلیه اختلافات مربوط به اعضاء انجمن به درخواست یکی از طرفین و اعلام‌نظر کارشناسی در خصوص دعاوی مرتبط به حرفه طراحی در کلیه مجامع.

3-16- طراحی برنامه‌های آموزشی برای آشنایی با پیشرفت‌های علمی و فنی به منظور بالا بردن سطح مهارت اعضاء از طریق برگزاری سمینار، نمایش فیلم، کارگاه‌های آموزشی، نشر کتب و ایجاد وب‌سایت‌های تخصصی پس از اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح.

3-17- فراهم کردن زمینه حضور اعضاء در مجامع هنری، فرهنگی و تخصصی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح.

3-18- ایجاد ارتباط دایم با سازمان‌های سیاست‌گذار سینما در جهت موزون‌کردن برنامه‌ریزی تولید فیلم.

3-19- ایجاد ارتباط با سازمان‌هایی که به نحوی با حرفه طراحی فیلم مربوط می‌باشند؛ پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح.

3-20- همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت مشکلات کارگری و اجرای قانون کار.

3-21- دریافت ورودیه و حق عضویت و کمک‌های مالی داوطلبانه اعضاء.

فصل دوم

شرایط عضویت، تعلیق عضویت، لغو عضویت

ماده 4- شرایط عضویت

4-1- تابعیت ایران

4-2- حداقل سن 22 سال تمام

4-3- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

4-4- حداقل مدرک تحصیلی: دیپلم متوسطه

4-5- شاغل در یکی از رشته‌های حرفه طراحی فیلم (طراحی صحنه یا طراحی لباس) و برقراری رابطه شغلی با موضوع فعالیت در حرفه مربوطه در حوزه استان تهران 

4-6- برای عضویت در انجمن، سابقه طراحی در 2 فیلم سینمایی ضروری است. تبصره: براساس آیین‌نامه عضویت مدرک تحصیلی مرتبط یا سوابق دیگر -در چارچوب تولید تصویر متحرک- می‌تواند در رد یا قبول عضویت متقاضی لحاظ شود.

4-7- نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی

4-8- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن

4-9- پرداخت هزینه ثبت‌نام و حق عضویت سالانه

تبصره 1: چنانچه بعضی از متقاضیان عضویت به دلیل فقدان شرایط، تقاضایشان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نشود، متقاضی می‌تواند شکایت خود را با نگاه به ماده 21 بند 3 این اساسنامه توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن مطرح کند. تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.

تبصره 2: در صورتی که هر یک از اعضاء، شرایط عضویت انجمن را از دست دهند یا به جا نیاورند؛ تعلیق و یا لغو عضویت می‌شوند، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خواهند بود.

تبصره 3: عضویت انجمن اختیاری است و هیچکس را نمی‌توان به اجبار به عضویت در انجمن وادار کرد.

تبصره 4: انجمن می‌تواند عضو افتخاری داشته باشد. عضو افتخاری در مجامع عمومی حق رای ندارد.

ماده 5- علل تعلیق عضویت

5-1- عدم پرداخت به موقع حق عضویت

5-2- عدم رعایت مقاد این اساسنامه و تصمیمات قانونی انجمن

5-3- از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده 4 این اساسنامه

5-4- حکم صادره مرتبط و قطعی از مراجع قانونی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار

تبصره 1: مرجع تشخیص بندهای 1 تا 3 هیأت مدیره است.

تبصره 2: تعلیق عضویت باید همراه با توضیح علت تعلیق به صورت کتبی توسط هیأت مدیره به عضو اعلام شود.

تبصره 3: عضو تعلیقی، تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی در مجامع عمومی حق رأی نخواهد داشت. عضو تعلیقی می‌تواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح کند. تصمیم مجمع عمومی قطعی است.

تبصره 4: چنانچه عضوی حداکثر 3 ماه پس از آغاز سال مالی انجمن از پرداخت حق عضویت خودداری کند، دبیر موظف به اخطار کتبی به عضو است. عضو اگر حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ اخطار برای پرداخت آن اقدام نکند با تصویب هیأت مدیره عضویت او در انجمن به تعلیق در می‌آید.

ماده 6- نحوه لغو عضویت

6-1- چنانچه عضو تعلیقی تا یک سال از تاریخ توضیح کتبی رسمی هیأت مدیره مبنی بر تعلیق عضویت، اقدامی برای رفع تعلیق نکند، هیأت مدیره موظف به طرح درخواست لغو عضویت در مجمع عمومی است.

6-2-  لغو عضویت به درخواست هیأت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.

تبصره: لغو عضویت باید توسط هیأت مدیره به عضو لغو عضویت شده، بازرس و نهادهایی که با انجمن و اعضای آن ارتباط تعهدآور دارند بصورت کتبی اعلام شود.

فصل سوم

منابع مالی انجمن

ماده 7- منابع مالی انجمن

7-1- هزینه ثبت‌نام برای عضویت که تنها یک بار دریافت می‌شود.

7-2- به استناد بند 12 ماده 11 اساسنامه با تصویب اکثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی مورخ 19/10/97 تعیین میزان ورودی و حق عضویت و سالانه برای یک دوره به هیأت مدیره تفویض می‌گردد.

7-3-  کمک‌های داوطلبانه اعضای انجمن

تبصره: کمک‌های مالی از سایر اشخاص حقیقی که عضو انجمن نیستند و همینطور اشخاص حقوقی با اطلاع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

ماده 8- عضو باید با توجه به ماده 7 همه ساله حق عضویت خود را به خزانه‌دار انجمن پرداخت و یا به حساب بانکی انجمن واریز و رسید بانکی آن را به خزانه‌دار تسلیم کنند.

تبصره 1: مبالغی که به عنوان هزینه ثبت‌نام و حق عضویت دریافت می‌شود، پس دادنی نیست.

تبصره 2: دریافت حق عضویت باید با قبض چاپی شماره‌دار و به امضای رییس هیأت مدیره و خزانه‌دار انجمن باشد.

تبصره 3: هیأت مدیره نمی‌تواند منابع مالی انجمن را خارج از حدود مقررات این اساسنامه مصرف کند.

فصل چهارم

ارکان انجمن

ماده 9- ارکان انجمن عبارتند از:

1- مجمع عمومی 2- هیأت مدیره 3- بازرس

ماده 10- مجامع عمومی

10-1- مجمع عمومی عالی‌ترین رکن انجمن است و از اجتماع اعضای حقیقی با هماهنگی و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دو صورت «عادی» و «فوق‌العاده» تشکیل می‌شود.

10-2- برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده، هیأت مدیره موظف است آگهی دعوت از اعضاء را با قید روز، ساعت، مکان تشکیل و دستورجلسه مجمع عمومی در سایت انجمن یا سامانه پیامکی انجمن منتشر کند. از تاریخ دعوت اعضاء تا تشکیل مجمع عمومی، باید حداقل 20 روز کاری فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روز کاری بیشتر باشد.

تبصره: دعوت‌کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده مکلفند آگهی فراخوان تشکیل مجمع عمومی را حداقل 20 روز کاری پیش از تشکیل مجمع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کنند.

10-3- دعوت مجامع عمومی با تصویب هیات مدیره است. در صورت استنکاف هیات مدیره، بازرس می‌تواند مجمع عمومی را برگزار کند. در صورت خودداری بازرس، حداقل یک چهارم اعضاء می‌توانند مجمع عمومی را دعوت کنند.

10-4- رای‌گیری در جلسات مجامع عمومی علنی است. در مورد انتخاب هیأت مدیره و بازرس و سایر مواردی که مجمع تصویب کند، به طور کتبی و مخفی رأی‌گیری خواهد شد.

تبصره: هر یک از اعضای مجمع عمومی می‌تواند وکالت یک عضو غایب را در مجمع عمومی بر عهده گیرد. وکالت باید به تایید بازرس یا ناظران انتخابات برسد.

10-5- پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط رییس یا یکی از اعضای هیأت مدیره، بلافاصله هیأت رییسه مجمع، مرکب از دست‌کم یک رییس، یک نایب‌رییس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و اداره جلسه را بر عهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها در دستور کار مجمع عمومی باشد؛ دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رأی اکثریت اعضاء انتخاب می‌شوند.

تبصره 1: اعضاء هیأت رییسه مجمع و ناظران بر انتخابات نباید نامزد عضویت در هیأت مدیره و بازرس باشند (مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که تعداد حاضران در مجمع عمومی کمتر از 50 نفر باشد).

تبصره 2: برگزارکنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.

تبصره 3: هیأت رییسه و ناظران بر انتخابات، مکلفند در پایان رأی‌گیری و پس از شمارش و قرایت آرا به ترتیب، اسامی حایزان اکثریت آراء، اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره و نیز بازرس اصلی و علی‌البدل را اعلام و مراتب را صورتجلسه کنند.

تبصره 4: صورتجلسه مجمع عمومی توسط منشی جلسه تنظیم شده و پس از خواندن برای اعضای مجمع به امضای هیأت رییسه و ناظران آن مجمع می‌رسد. یک نسخه از صورتجلسه باید در دفتر انجمن نگهداری شود.

تبصره 5: هرگاه در مجمع عمومی، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیأت رییسه مجمع با تصویب اکثریت اعضاء می‌تواند اعلام تنفس کرده، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته بیشتر نباشد؛ معین کند. ادامه جلسه به نحو مذکور، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی است که در صورت عدم تشکیل، در مرتبه بعدی مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار می‌شود.

10-6- چنانچه اعضای شرکت‌کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کتباً و با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات اعتراض‌ کنند، هیأت رییسه و هیأت نظارت بر انتخابات مکلف‌اند حداکثر تا یک هفته از تاریخ رؤیت اعتراض به آن رسیدگی و نتیجه را به اطلاع معترضین برسانند.

تبصره: در صورتی که هیأت رییسه و هیات نظارت، درستی اعتراض را بپذیرد؛ هیأت مدیره یا بازرس موظف به برگزاری مجمع عمومی برای تجدید انتخابات هستند.

10-7- مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست‌کم نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد. چنانچه مجمع عمومی بار یکم به حد نصاب لازم نرسد؛ برای بار دوم و به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می‌یابد.

تبصره 1: مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیأت مدیره با بازرس یا یک سوم اعضا به طور فوق‌العاده تشکیل می‌شود. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی است و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن همانند برگزاری مجمع عمومی عادی است.

تبصره 2: تصمیمات مجامع عمومی «عادی» و «عادی به طور فوق‌العاده» در کلیه مراحل، با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران در مجمع معتبر است، مگر برای انتخاب هیأت مدیره و بازرس که با اکثریت نسبی آرای حاضران اعتبار دارد.

ماده 11- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی

11-1- انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره و بازرس و همچنین عزل دسته‌جمعی اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره و بازرس و انتخابات اعضای جدید از بین نامزدهای واجد شرایط.

11-2- شنیدن گزارش عملکرد هیأت مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی درباره آن

11-3-  تصمیم‌گیری نسبت به برنامه پیشنهادی سال جاری و آتی انجمن.

11-4- شنیدن، رسیدگی و تصمیم‌گیری برای تصویب گزارش مالی خزانه‌دار و بودجه آتی انجمن.

تبصره: بدون خواندن گزارش بازرس در مجمع عمومی نسبت به ترازنامه سال مالی انجمن، اخذ تصمیم معتبر نخواهد بود.

11-5- دادن رهنمود و تصویب سیاست‌های کلی و تعیین خط مشی و برنامه‌های آتی انجمن.

11-6- تصویب پیشنهاد نحوه اطلاع رسانی به اعضاء در خصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد.

11-7- بررسی، تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تایید نشده است.

11-8- تصمیم‌گیری نهایی نسبت به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی، تعلیق عضویت شده‌اند، یا عضویت آنان توسط هیأت مدیره پذیرفته نشده است.

11-9-  تصویب تفویض اختیار به هیات مدیره در مورد انعقاد پیمان‌های دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست‌های قانونی اعضاء و غیره.

11-10-  تصویب تشکیل کارگروه‌های مورد نیاز و تاسیس تعاونی‌ها.

11-11- تصمیم‌گیری در خصوص پیوستن به انجمن‌های صنفی دیگر، به منظور تشکیل کانون مرتبط و یا عضویت در کانون‌های صنفی مرتبط و یا خارج شدن از آن.

11-12- تصویب هزینه ثبت‌نام و حق عضویت سالانه یا تفویض اختیار به هیأت مدیره در این مورد.

11-13- تصمیم گیری در خصوص انجام یا عدم انجام هر آنچه که برای تحقق اهداف انجمن مناسب تشخیص داده شود.

11-14- مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به کلیه امور انجمن به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است تصمیم بگیرید.

ماده 12- مجمع عمومی فوق‌العاده

12-1- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه یا انحلال انجمن در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.

12-2- مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور دست کم سه چهارم اعضاء تشکیل می‌شود. چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود برای بار دوم با اکثریت مطلق (نصف به اضافه یک) رسمیت می‌یابد و در هر حال تصمیمات آن با اکثریت سه چهارم آرای اعضای حاضر در مجمع معتبر است.

تبصره 1: موارد تغییر اساسنامه باید در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده درج شود.

تبصره 2: انحلال انجمن نیاز به رای چهار پنجم اعضای حاضر در مجمع دارد.

تبصره 3: در صورت انحلال انجمن، مجمع عمومی باید هیأت تسویه را تعیین کند.

ماده 13- هیأت مدیره

13-1- هیأت مدیره دارای 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل بوده که از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع عمومی با رای کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنان فقط برای دو دوره متوالی در صورت حفظ شرایط لازم مانعی ندارد.

13-2- هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل دهد و از بین خود یک رییس، یک نایب رییس و یک خزانه‌دار و همچنین از بین اعضای هیأت مدیره یا اعضای انجمن- به جز بازرس- یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب کند.

13-3- هیأت مدیره باید صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهدآور را طی صورتجلسه‌ای به اطلاع اعضاء برساند و نسخه‌ای از صورتجلسه یاد شده را به منظور انجام تشریفات قانونی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند.

13-4- جلسات عادی هیأت مدیره حداقل هر یک ماه یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا (حداقل 3 نفر) رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود همچنین جلسات هیأت مدیره برحسب ضرورت، بنا به دعوت رییس، نایب رییس یا یک سوم اعضای هیأت مدیره بطور فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

تبصره 1: خدمات هیأت مدیره افتخاری است، مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند. حق‌الزحمه هیأت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.

تبصره2: غیبت اعضای هیأت مدیره در 5 جلسه متوالی در صورتی که فاصله 5 جلسه کمتر از 2 ماه نباشد و یا 7 جلسه متناوب در طول یک سال به عنوان استعفا از مقام هیأت مدیره تلقی می‌شود و در این صورت عضو یا اعضای علی‌البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد.

13-5- هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از تایید مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن، نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اقدام وحساب بانکی انجمن را با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن (خزانه‌دار، رییس یا دبیر) افتتاح نمایند.

13-6- رییس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه‌دار، مشترکاً صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهدآور و مدارک مالی هستند و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال، دارایی‌ها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها است.

تبصره: کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رییس هیأت مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک رییس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه‌دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

13-7- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط عضویت، لغو عضویت یا غیبت- با توجه به مفاد تبصره 2 بند 4 ماده 13 اعضای هیات مدیره، اعضای علی‌البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیأت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به اطلاع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند.

تبصره 1: برای ترمیم ترکیب اعضای هیأت مدیره- با توجه به مفاد بند 7 ماده 13- انتخابات ترمیمی در اولین مجمع عمومی برگزار می‌شود.

تبصره 2: در صورتی که اکثریت اعضای اصلی انتخاب شده در مجمع عمومی به هر علتی از ترکیب هیأت مدیره بیرون روند (به عنوان مثال 3 نفر در ترکیب 5 نفره یا 4 نفر در ترکیب 7 نفره) انتخابات هیأت مدیره باید تجدید شود.

13-8- هیأت مدیره موظف است دست‌کم 3 ماه پیش از پایان دوره قانونی، به منظور تجدید انتخابات مقدمات برگزاری مجمع عمومی را فراهم کند.

تبصره: هیأت مدیره پس از پایان دوره قانونی، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسئول اداره امور جاری و حفظ کلیه دارایی‌ها و اموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود.

ماده 14- وظایف و اختیارات هیأت مدیره

14-1- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوباتی که مجمع عمومی به عهده هیأت مدیره گذاشته است.

14-2- تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن (دفتر مجامع- دفتر مصوبات هیأت مدیره- دفاتر مالی- دفتر عضویت)

14-3- دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر

14-4- بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن

14-5- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه‌دار و ارایه آن به مجمع عمومی

14-6- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن

14-7- تعیین محل رسمی دفتر انجمن

14-8- انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین

14-9- بررسی وضع مالی انجمن و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه‌های جاری و ضروری آن

14-10- همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت‌های تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضاء

14-11- وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی، قضایی، دستگاه‌های دولتی و عمومی در حدود مقررات این اساسنامه و استخدام وکیل برای طرح و اقامه هرگونه دعوی و شکایت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و دفاع از هرگونه دعاوی و شکایات مطروحه علیه انجمن

14-12- اتخاذ تصمیم در مورد انعقاد پیمان‌های دسته جمعی با توجه به مفاد بند 9 ماده 11

14-13- بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی 

تبصره: آیین‌نامه‌ها از 20 روز پس از اطلاع رسانی به کلیه اعضا قابل اجرا است.

14-14- تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به اعضا حداقل 15 روز قبل از مجمع عمومی

14-15- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در مراجع قانونی مرتبط

14-16- تشکیل کارگروه‌های مختلف (در صورت لزوم) از قبیل کارگروه حل اختلاف، کار گروه عضویت، کار گروه تدارکات و پشتیبانی، کار گروه امور حقوقی، کار گروه رفاهی، کارگاه آموزشی و پژوهشی و سایر کار گروه‌ها برای انجام فعالیت‌های مربوط به اهداف انجمن با توجه به مفاد بند 10 ماده 11.

ماده 15- وظایف و اختیارات رییس هیأت مدیره

15-1- مراقبت در حسن جریان امور انجمن و دعوت از اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسات

15-2- اداره جلسات هیأت مدیره و تنظیم صورتجلسه‌ها با همکاری دبیر جلسه

15-3- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن، برای اجرا و پیگیری آن

15-4- امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان انجمن که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گرفته خواهند شد.

15-5- امضای کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور به اتفاق خزانه‌دار و ممهور کردن آن به مهر انجمن (با توجه به مفاد بند 6 ماده 13 و تبصره آن)

15-6- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی و یا مصوبات هیأت مدیره بر عهده رییس قرار می‌گیرد.

تبصره: قسمتی از وظایف رییس هیأت مدیره که مربوط به امور اداری است به دبیر انجمن واگذار شدنی است.

ماده 16- به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره «دبیرخانه انجمن» در مرکز اصلی انجمن دایر می‌شود.

16-1- مسئول مستقیم «دبیرخانه» دبیر انجمن است.

16-2- دبیرخانه بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره، می‌تواند دارای کارکنانی باشد.

ماده 17- وظایف و اختیارات دبیر

17-1- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک، صورت جلسات، سوابق اعضاء و دفاتر انجمن.

17-2- انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن.

17-3- تهیه دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه‌ها.

17-4- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن در حدود مقررات قانونی.

17-5- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن.

17-6- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و بازرس.

17-7- ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه‌های واصله از مراجع قانونی و دستگاه‌های اداری به مسئولان مربوط.

17-8 انجام سایر اموری که به هر شکل با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

تبصره: کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر رییس هیأت مدیره مسئول هستند.

ماده 18- خزانه‌ار

خزانه‌دار مسئول امور مالی انجمن است.

ماده 19- وظایف و اختیارات خزانه‌دار

19-1- امضای کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق تعهدآور به اتفاق رییس هیأت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور کردن به مهر انجمن.

19-2- اداره امور مالی انجمن، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب‌های انجمن.

19-3- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها و تایید و امضای صورت حساب‌های مربوط.

19-4- نظارت بر خرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت در حفظ اموال منقول، غیرمنقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی و صحت معاملات انجمن.

19-5- ثبت دریافت‌ها و هزینه‌های انجمن در دفاتر رسمی انجمن.

19-6- پیش‌بینی بودجه و هزینه‌های یک ساله انجمن و تسلیم آن به هیأت مدیره برای ارایه به مجمع عمومی.

تبصره: خزانه‌دار موظف است هر سال پیش از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجمن را برای ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و امضای رییس هیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرس قرار دهد.

خزانه‌دار همچنین موظف است گزارش مالی انجمن را حداقل 15 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار دهد.

ماده 20- بازرس

20-1- بازرس و بازرس علی‌البدل از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع عمومی و با رأی مستقیم و مخفی اعضاء حاضر در مجمع برای مدت 1 سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنان فقط برای دو دوره متوالی در صورت حفظ شرایط لازم مانعی ندارد.

20-2- در صورت استعفاء، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا لغو عضویت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده‌دار وطایف بازرس خواهد بود.

ماده 21- وظایف و اختیارات بازرس

21-1- نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی «عادی» و «فوق‌العاده».

21-2- رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه‌های انجمن و نظارت بر جریان امور مالی و اداری انجمن.

تبصره: در صورت درخواست بازرس، خزانه‌دار موظف است کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن را برای رسیدگی در محل انجمن و برای مدت معین، در اختیار او بگذارد.

21-3- پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضاء و متقاضیان عضویت و در صورت لزوم ارایه گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی و در صورت اقتضا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

21-4- رسیدگی و اظهارنظر در مورد گزارش مالی برای ارایه به مجمع عمومی.

21-5- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه.

21-6-  شرکت در جلسات هیأت مدیره (در صورت لزوم) بدون داشتن حق رأی.

تبصره: بازرس باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن را رسیدگی و گزارش خود را حداقل 10 روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به دبیرخانه انجمن تسلیم کند. همچنین بازرس ملزم است اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه به طور کتبی و رسمی گزارش دهد.

فصل پنجم

سایر مقررات

ماده 22- نامزدهای عضویت در هیأت مدیره و بازرس علاوه بر شرایط مندرج در ماده 4 باید دارای شرایط زیر باشند.

22-1- طراحی حداقل 5 فیلم سینمایی، طی حداقل 5 سال، مشروط به این که از تاریخ پایان آخرین قرارداد سینمایی نامزد، بیش از سه سال نگذشته باشد.

22-2- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

22-3- عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی.

22-4- عدم عضویت همزمان در هیأت مدیره، بازرسی یا داوری در اصناف سینمایی دیگر.

تبصره: در زمان تاسیس و در نخستین سال‌های تشکیل انجمن، سابقه عضویتی می‌تواند در تشکل‌های فرهنگی یا صنفی عرصه سینما باشد.

ماده 23- هزینه‌های نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محل همکاری‌های اعضاء و خودیاری آنان تامین می‌شود. میزان سهمیه قابل پرداخت هر انجمن صنفی پس از تعیین در شورای عالی کار قابل وصول خواهد بود. چنانچه در زمان انحلال هر یک از انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط فاقد دارایی باشند هزینه درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این ماده پرداخت خواهد شد.

ماده 24- مسئولان انجمن، مکلفند هر نوع مدارک، دفاتر و اسناد درخواستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای بررسی در محل انجمن یا خارج از آن، در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

ماده 25- انجمن در موارد زیر منحل می‌شود

25-1- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده به ترتیب پیش‌بینی شده در اساسنامه.

25-2- گذشت شش ماه از تاریخ اعتبار هیأت مدیره و عدم اقدام به تجدید انتخابات هیأت مدیره.

25-3- در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.

تبصره 1: انحلال انجمن، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قراردادهای منعقده پیشین با انجمن نیست.

تبصره 2: از تاریخ انحلال، اختیارات مسئولان انجمن خاتمه یافته و به نام انجمن حق ادامه فعالیت ندارند. مراتب انحلال و تسویه طبق اساسنامه انجمن انجام و موضوع در یکی از روزنامه‌های سراسری یا محلی (براساس حوزه فعالیت انجمن) برای اطلاع همگان درج خواهد شد.

تبصره 3: چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده منحل شود، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر به عنوان اعضای هیأت‌ تسویه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.

تبصره 4: چنانچه انجمن براساس رأی مراجع قضایی منحل شود و تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده امکان‌پذیر نباشد، رییس هیات‌مدیره و بازرس با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف دو هفته برای تشکیل هیأت تسویه‌ای از بین اعضای با سابقه و مطلع انجمن اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.

ماده 26- چنانچه حداکثر دو ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره اقدام نشده باشد، بازرس می‌تواند راساً نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضاء اخطار دهد. همچنین یک سوم اعضای انجمن نیز می‌توانند در هر زمان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره و بازرس اقدام کنند و چنانچه ظرف حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره، اقدامات مذکور به منظور تشکیل مجمع عمومی صورت نگرفته باشد، بازرس مکلف است انحلال انجمن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.

ماده 27- هیأت تسویه مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حساب‌های انجمن رسیدگی کرده، فهرست کاملی از کلیه دارایی‌های انجمن اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیرمنقول و همچنین صورتی از بدهی‌های انجمن را تهیه و دارایی انجمن را پس از تسویه کلیه حساب‌های بدهکاران و بستانکاران و تادیه بدهی‌ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه‌ای اعلام کند و دارایی‌های مانده را با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار اعضای انجمن قرار دهد.

ماده 28- هر ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه باشد، نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اجراست.

ماده 29- هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه، پس از موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اجرا است.

ماده 30- زمان اجرای مفاد اساسنامه از زمان تصویب آن می باشد.

ماده 31- این اساسنامه در 5 فصل و 30 ماده و 130 بند و 42 تبصره در تاریخ 1397/10/16 با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی مؤسس انجمن صنفی کارگری طراحان فیلم سینما- استان تهران رسید.