ندا نصرالله زاده


طراح لباس

متولد خرداد 1362

فارغ التحصیل کارشناسی کارگردانی تئاتر

شروع فعالیت از سال 1394

 

 

 

 

 

 

 

 09125497076

 neda.nasr.neda@gmail.com

 

 

 


آماده به کار