آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول - انجمن صنفی کارگری طراحان فیلم سینما استان تهران


آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول - انجمن صنفی کارگری طراحان فیلم سینما استان تهران

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمــن صنفی مذکور دعوت می گردد، در جلــسه مجمع عمومی فوق که در روز یکشنبه مورخ 16 اردیبهشت 1403   ساعت 11 در محل خانه سینما واقع در خیابان بهار جنوبی، کوچه سمنان، پلاک 29 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

 

دستور جلسه:

ارائه گزارش های هیئت مدیره، خزانه دار و بازرس و اتخاذ تصمیم در مورد آنها
برگزاری انتخابات اعضای اصلی و علی البدل بازرس

 

هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری طراحان فیلم سینما استان تهران


برای ارسال نظر لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری