برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن صنفی کارگری طراحان فیلم استان تهران

برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن صنفی کارگری طراحان فیلم استان تهران

بدین وسیله از کلیه اعضای محترم انجمن صنفی مذکور دعوت می گردد در روز یکشنبه مورخ 1400/02/26 ساعت 11 در محل ساختمان شماره 2 خانه سینما (فضای باز)  واقع در خیابان وصال شیرازی ، پلاک28 حضور بهم رسانند.

 

دستور جلسه:

  • گزارش عملکرد هیئت مدیره
  • گزارش بازرس
  • گزارش خزانه دار
  • برگزاری انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و یازرس