برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و انتخاب بازرس

 

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) انجمن صنفی کارگری طراحان فیلم سینما - استان تهران

بدین وسیله از کلیه اعضای محترم انجمن صنفی کارگری طراحان فیلم استان تهران، دعوت می شود در روز یکشنبه مورخ 1401/03/01 ساعت 11 صبح در سالن سیف الله داد خانه سینما، واقع در خیابان بهارجنوبی، کوچه سمنان، پلاک 29 حضور بهم رسانند.

 

دستور جلسه:

  • گزارش عملکرد هیئت مدیره
  • گزارش بازرس
  • گزارش خزانه دار
  • برگزاری انتخابات جهت انتخاب بازرس

 

هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری طراحان فیلم سینما - استان تهران